Oprema

 
- Preduzeće posjeduje 30 (trideset) kompleta opreme koja je potrebna za terenska-taksaciona prikupljanja podataka (GPS, busole, pantljike, prečnice, visinomjeri, svrdla za mjerenje prirasta, relaskopi).

- Opremu za projektovanje šumskih komunikacija.

- Više savremenih računara.

- Program za obradu taksacionih podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za privatne i državne šume.

- Program za izradu finansijsko-proizvodnih planova i operativno-izvedbenih projekata.

- Programe za izradu projekata šumskih komunikacija, karata i slično.

- Terenska vozila i opremu.

 

O nama

Preduzeće za inventure i projektovanje u šumarstvu, izradu softvera, prodaju šumarske opreme i geodetske poslove.

Podijeli s prijateljima

Kontakt informacije

ul. ustikolina bb
Bosanska Krupa, 77240
Sarajevo: +38733 554 306
Centrala Bos.Krupa: +38737 474 249
Direktor: +38761 663 319
E-mail: ervin_herak@hotmail.com