Druga inventura šuma u BiH(Second state forest inventory in B&H)

Potreba za zavođenjem druge inventure šuma u BiH je često isticana u stručnim
krugovima u oblasti šumarstva, od 80-tih godina prošlog vijeka do 2005. sve češće. Njena realizacija je odlagana uglavnom zbog nedovoljne organizovanosti institucija šumarstva, nedostatka shvatanja o toj potrebi a samim tim i nedostatka finansijskih sredstava. Konačno se našlo rešenje u okviru projekta Svjetske banke za šumarstvo – Bosnia and Herzegovina Forest Developement and Consevation Project, "Project Component 2, Strengthening of technical capacity for sustainable forest management", u kojem je bilo predviđeno i provođenje nacionalne inventure šuma u Bosni i Hercegovini već u 2003. godini, ali se iz različitih razloga nije realizirala (Konferencija Bjelašnica, decembar, 2003, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ, Konzeption einer Nationalen Waldressourceninventur in Bosnien-Herzegowina, PN 97.0795.1-012.00; ) U septembru 2005. godine dvije entitetske vlade (RS i FBiH) su ugovorom angažovale Šumarske fakultete u RS i FBiH da dizajniraju “ Metodiku za provođenje II inventure šuma na velikim površinama u Bosni i Hercegovini ”. U saradnji sa konzultantom kojeg je angažovala Svjetska banka napravljen je operativni koncept za sprovođenje testne inventure u Oblasti 1. U isto vrijeme projekat je dobio zvanje Državna inventura šuma (State Forest Inventory), skraćeno SFI-BiH. Na toj osnovi je sa manjim dopunama bila usvojena konačna metodologija snimanja na cijeloj teritoriji BiH, kojom se obezbjedio traženi visok nivo kvaliteta inventure. U odnosu na I inventuru šuma na velikim površinama u BiH, koja je postavljenim ciljevima bila dosta široka, druga inventura šuma ima iste ali i nešto raznovrsnije ciljeve. Metodika II državne inventure šumskih resursa Bosne i Hercegovine je koncipirana kao monitoring stanja i promjena šuma na državnom nivou radi zadovoljenja informacionih potreba na lokalnom i internacionalnom nivou. Veliki broj obilježja koja se odnose na stanje šuma mjere se s ciljem dobijanja boljeg uvida u strukturu drvne zalihe šuma, veličinu zapreminskog prirasta šuma, vegetacijskog pokrova i stanja šumskih zemljišta, zatim određene aspekte biorazličitosti i uticaja klimatskih promjena, korištenja šuma i šumskog zemljišta, kvaliteta gazdovanja i stanja šumskih puteva. Bitna razlika u poređenju sa I inventurom šuma je uvođenje koncepta kontrolne inventure koji se bazira na snimanju podataka na permanentnim primjernim plohama razpoređenih na polasistematskoj mreži uzorkovanja (HOČEVAR ET ALL, 1990, HOČEVAR, 2003). Kao vrlo ozbiljna poteškoća pojavio se se problem miniranih šumskih zemljišta. To je bio jedan od bitnih razloga za vrlo pažljivo planiranje terenskih snimanja u GIS okruženju zbog izbjegavanja miniranih površina koje su bile djelomično poznate i kartirane.

Fotointerpretacija sustava šuma na primjernim plohama SFI - Oblast I
Rezultati nadgledane klasifikacijeO nama

Preduzeće za inventure i projektovanje u šumarstvu, izradu softvera, prodaju šumarske opreme i geodetske poslove.

Podijeli s prijateljima

Kontakt informacije

ul. ustikolina bb
Bosanska Krupa, 77240
Sarajevo: +38733 554 306
Centrala Bos.Krupa: +38737 474 249
Direktor: +38761 663 319
E-mail: ervin_herak@hotmail.com